Ik heb een aanrijding gehad

Een ongeluk of aanrijding met de auto is altijd heel vervelend. De schok van het ongeluk zorgt er vaak voor dat niet altijd duidelijk is wat er precies is gebeurd en dat alle betrokkenen de gebeurtenissen op verschillende manieren herinneren. Dit betekent dat er naderhand vaak discussie en onenigheid kan ontstaan over het gebeuren en wiens ‘schuld’ het is. Lees in ons artikel hoe u dit kunt voorkomen.

Wisselende verklaringen

Na een ongeval is het soms moeilijk bepalen wie de schuldige is. Het ongeval wordt uit meerdere oogpunten beoordeeld en vaak vinden alle partijen dat hen geen blaam treft. Neem bijvoorbeeld een auto die achteruit aan het uitparkeren is in een straat. Een bus met aanhanger komt tegen de rijrichting in de straat in rijden waarbij de aanhanger in aanraking komt met de uitparkerende auto. De mevrouw van de uitparkerende auto verklaart eerst dat zij aan het uitparkeren was, maar later beweert ze dat ze nog stilstond. Zij vindt dat de bus met aanhanger de volledige schuld heeft voor het ongeluk, omdat deze te hard en tegen de richting de straat in kwam rijden. De bestuurder van de bus zegt juist dat de vrouw wel degelijk achteruit aan het rijden was en daarom de aanhanger heeft geraakt. De verklaringen van beide partijen liggen in deze flink uiteen.

Verkeersregels

Deze situatie is uitgelopen tot een rechtszaak. Hierbij is de rechtbank uitgegaan van de belangrijkste voorrangsregel: Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, zoals achteruitrijden, moeten het overige verkeer voor laten gaan. De schuld lag in dit geval dus bij de bestuurder van de auto. Uiteraard vond deze de uitspraak niet terecht, omdat ook de bestuurder van de bus fouten had gemaakt. In hoger beroep kwam het Hof ook tot deze conclusie. Door tegen het verkeer in te rijden en met hoge snelheid, werd de kans op een ongeval verhoogd. De helft van de schade moest dus door de bestuurder van de bus betaald worden.

Experts

Deze zaak laat het belang van het correct in kaart brengen van de situatie goed zien. Doordat alles goed in kaart was gebracht, konden de experts zien dat de bestuurder van de bus te hard had gereden en tegen de rijrichting in de straat in kwam. Ook kwamen de experts tot de conclusie dat de bestuurder van de auto niet stilstond, maar achteruitreed ten tijde van het ongeval.

Breng de situatie in kaart

Heeft u een ongeluk gehad met de auto? Probeer allereerst rustig te blijven en maak elkaar geen verwijten. Uiteraard moet u ook geen aansprakelijkheid erkennen, een discussie over de schuldvraag is na het ongeval niet handig. De situatie hoeft niet gelijk overduidelijk te zijn en er zijn altijd omstandigheden waar u op dat moment geen rekening mee kunt houden.

Probeer daarom de volgende punten op te volgen:

  • Maak foto’s van de situatie. Niet alleen van de situatie in zijn geheel, maar ook van de schade en eventuele brokstukken, glas en zelfs slipsporen.
  • Maak een situatieschets zodat u deze over kunt nemen op het schadeformulier.
  • Noteer de gegevens van omstanders die misschien kunnen helpen als getuigen.
  • Stem er niet mee in om de schade onderling te regelen. Wanneer hiermee problemen ontstaan, dan heeft u geen poot om op te staan.
  • Vul samen het Europees schadeformulier in, eventueel via een app. Onderteken dit formulier alleen wanneer u het eens bent met de ingevulde gegevens. Bent u het niet eens, maar heeft u het formulier wel ondertekend? Dan kunt u dit niet meer wijzigen en heeft u ook in dit geval geen poot om op te staan.
  • Meld de schade gelijk bij uw adviseur of verzekeraar. De adviseur neemt in dit geval de afhandeling van de schade van u over.
  • Is er een ernstiger ongeval gebeurd en is er meer aan de hand dan alleen materiële schade? Dan is het handig om de politie in te schakelen.
  • Zorg er altijd voor dat u op een veilige plaats staat. Het is dan belangrijk om snel foto’s te maken van de situatie en daarna op een andere plaats de afhandeling van de schade verder te regelen. Zorg er in dit geval wel voor dat u duidelijke foto’s maakt van de situatie.

Schade melden

Heeft u schade? Meld dit zo snel en compleet mogelijk aan een adviseur van MZA. Dit kunt u online doen, maar natuurlijk ook persoonlijk. Wij helpen u graag bij de afhandeling zodat u snel weer op weg kunt.

Ik heb een aanrijding gehad