Als werkgever moet u altijd rekening houden met mogelijk verzuim van uw personeel. Preventie, goede begeleiding en verzuimbeleid zijn belangrijk om de verzuimrisico’s voor uw bedrijf in kaart te brengen en (langdurig) verzuim te voorkomen.

Het opstellen van verzuimbeleid en het kiezen van een verzekering kan complex zijn. Welke dekking kiest u? Welke ondersteuning kan een verzekeraar u bieden? Wat is de juiste keuze voor uw bedrijf en uw personeel? Wilt u meer zekerheid en duidelijkheid rondom ziekteverzuim? Dan is het MZA Verzuimpakket de oplossing!

Het MZA Verzuimpakket bestaat uit vier onderdelen:

1.  Afdekking financiële gevolgen van verzuim
Als werkgever moet u rekening houden dat de kosten voor verzuim hoog kunnen oplopen. Een deel van de financiële risico’s van verzuim kunt u afdekken door het afsluiten van een verzuimverzekering. De verzuimverzekering van MZA helpt u de kosten van verzuim binnen de vooraf vastgestelde perken te houden. Onze verzuimverzekering biedt u uitgebreide voorwaarden, snelle maandelijkse schadeafhandeling en dekking conform uw wensen. We stemmen de verzekering af op uw eigen situatie en we bieden extra diensten aan die u helpen het verzuimtraject beheersbaar te houden.

2. Persoonlijke begeleiding via arbodienst Assist Verzuim
Als werkgever bent u bijna altijd verplicht om samen te werken met een arbodienst (of in elk geval met een bedrijfsarts). Bij een verzuimmelding is de arbodienst altijd de partij die de sociaal medische begeleiding en het casemanagement verzorgt. MZA werkt nauw samen met de arbodienst Assist Verzuim. Assist Verzuim biedt u persoonlijke ondersteuning tijdens een verzuimtraject om passende verzuimbegeleiding voor uw bedrijf en uw werknemers te regelen.

Elk bedrijf heeft bij WorkingStyle een eigen casemanager, die het bedrijf, de werkgever en werknemers kent. Dit resulteert in persoonlijke begeleiding in het geval van verzuim.

3. Online ziek- en herstelmeldingen via Veilig Digitaal Dossier
Via de verzuimapplicatie Veilig Digitaal Dossier kunt u als werkgever eenvoudig ziek- en herstelmeldingen doorgeven. Veilig Digitaal Dossier is een management tool voor werkgevers en geeft niet alleen een helder inzicht in de ziek- en herstelmeldingen, maar ook in alle personeelsgegevens en de voortgang van het herstel van een zieke werknemer.

4. Amplio Verzuimexperts: uw verzuimadviseur
Werkgevers die te maken hebben met verzuim dienen dit volgens de wet in Nederland samen met hun medewerker op te lossen. U bent verplicht een arbeidsongeschikte medewerker te re-integreren via de kortste weg naar werk. Omgaan met verzuim kan lastig zijn: regels en wetten veranderen vaak. Goede verzuimbegeleiding is dus essentieel.

Bij MZA kunt u rekenen op ondersteuning en advies. Amplio Verzuimexperts is uw verzuimadviseur en helpt u bij al u vragen over verzuimbeleid, ziekte of re-integratie van een medewerker. Amplio Verzuimexperts biedt in combinatie met Veilig Digitaal Dossier optimale begeleiding van de werkgever bij verzuim van personeel.

Wilt u meer informatie over ons Verzuimpakket? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij helpen u graag!