Kapitaalverzekering bij leven

U wilt in de toekomst de beschikking hebben over een bepaald kapitaal. Voor uw oude dag, om eerder met pensioen te kunnen gaan of misschien wel om een dure studie te betalen. Dan is een kapitaalverzekering bij leven een mogelijke oplossing. Zoals de naam al aangeeft, keert deze verzekering uit bij leven. U spreekt een bepaalde uitkeringsdatum af en wanneer u nog in leven bent op die datum wordt dit bedrag uitgekeerd eventueel vermeerderd met winstbijschrijving.

Wat is een kapitaalverzekering bij leven?

Een kapitaalverzekering bij leven gaat uit van een premie-inleg berekend aan de hand van uw leeftijd en persoonlijke situatie. Wanneer u jong bent heeft u meer tijd om het beoogde bedrag bij elkaar te “sparen”. U betaalt periodiek premie om aan het einde van de vooraf bepaalde looptijd een uitkering van een bedrag mogelijk te maken. Binnen de kapitaal verzekering bij leven zijn verschillende varianten mogelijk, ieder met zijn eigen voorwaarden en risico’s:

  • Traditionele kapitaalverzekering bij leven; u spaart via premie voor een gegarandeerd eindkapitaal vaak vermeerderd met winstbijschrijvingen.
  • Universal-life verzekering; u betaalt premie waarmee wordt belegd. De kosten en risicopremies worden verrekend met de beleggingsopbrengst. Dit brengt risico’s met zich mee. Bij een universal-life verzekering is de uitkering niet gegarandeerd. Vallen de beursopbrengsten tegen, dan kan uw kapitaaluitkering lager uitvallen dan u vooraf verwachtte.
  • Unit-linked verzekering; u betaalt premie waar eerst kosten en risicopremies vanaf gaan. Met het restant wordt belegd. Ook dit brengt risico’s met zich mee. Wanneer de beleggingsopbrengsten tegenvallen, kan uw kapitaaluitkering lager uitvallen dan u vooraf verwachtte.

Kapitaalverzekering bij leven; risicovol?

Afhankelijk van de gekozen vorm kan een kapitaalverzekering bij leven u mogelijk rendement opbrengen. Laat u echter altijd goed informeren door een adviseur voordat u een kapitaalverzekering bij leven afsluit. Naast de eventuele beleggingsrisico’s is er uiteraard ook het risico dat u op het geplande uitkeringsmoment niet meer in leven bent of het risico dat u geen premie kunt betalen door arbeidsongeschiktheid. Een adviseur wijst u op deze risico’s en helpt u met de juiste manier van afsluiten.

Meer weten over: Kapitaalverzekering bij leven?

Download de informatiesheets

Combineren met andere verzekeringen

In sommige gevallen is een kapitaalverzekering bij leven te combineren met andere verzekeringen. Denk hierbij aan een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of een koppeling met andere levensverzekeringen zoals een overlijdensrisicoverzekering. Met de eerste wordt bij arbeidsongeschiktheid de verplichting van premiebetaling (deels) overgenomen door de verzekeraar. Bij de tweede wordt uw uitbetaling gegarandeerd; bij leven aan u en bij tussentijds overlijden aan uw nabestaanden. Let op: bij deze koppelingen is het mogelijk dat uw verzekeraar u vraagt om gezondheidswaarborgen.

Wilt u de mogelijkheden van een kapitaalverzekering bij leven onderzoeken?

Een kapitaalverzekering bij leven is een van de mogelijkheden om voor uw toekomst te zorgen. Maar of dit de juiste vorm voor uw persoonlijke situatie is, is iets waar u de hulp van een financieel adviseur goed bij kunt gebruiken. Een adviseur van MZA zet graag de mogelijkheden voor u op een rij en helpt u met het maken van vaak moeilijke keuzes. Wilt u de mogelijkheden voor uw toekomst bespreken? Neem dan vandaag nog contact op met een adviseur van MZA.

Kan ik een kapitaalverzekering bij leven tussentijds afkopen?

Het is mogelijk om een kapitaalverzekering bij leven tussentijds af te kopen. Dit heeft echter wel een prijs. De verzekeraar verrekent in zo’n geval de gemaakte kosten en de afkoopwaarde kan mogelijk tegenvallen. De afkoopwaarde is de waarde van de verzekering op dat moment. Het is verstandig om hier vooraf goed over na te denken.

De voordelen van een kapitaalverzekering bij leven

Veelgestelde vragen Kapitaalverzekering bij leven

Keert de kapitaalverzekering bij leven ook uit wanneer ik onverwacht kom te overlijden?

Nee, deze keert alleen uit wanneer u op de afgesproken dag nog in leven bent. Dit is een van de risico’s die u loopt bij ...

Moet ik de premie van een kapitaalverzekering bij leven ook betalen wanneer ik arbeidsongeschikt raak?

Ja, de afspraken die u heeft gemaakt moet u nakomen. Wanneer u arbeidsongeschikt raakt bent u dus verplicht om de premie af te dragen zoals ...

Kan ik een kapitaalverzekering bij leven ook stop zetten?

Dat is mogelijk. U moet de kapitaalverzekering dan afkopen. Dit is echter niet gratis. De verzekeraar verrekent de gemaakte kosten en hierdoor kan de afkoopwaarde ...