Risicomanagement

Ondernemen is risico’s nemen. Alom bekend en dat maakt ondernemen voor velen juist aantrekkelijk. Maar weet u ook welke risico’s uw onderneming loopt? En is uw bedrijf bestand tegen de financiële gevolgen als een (of meerdere) van die risico’s werkelijkheid wordt? Risicomanagement is het in kaart brengen van (bedrijfs)risico’s en het vervolgens ontwikkelen van de beste aanpak om uw bedrijf hiertegen te beschermen.

Wat is risicomanagement?

Bij risicomanagement draait het, de naam zegt het al, om het in kaart brengen en beheersen van risico’s. De adviseur van MZA helpt u alle mogelijke risico’s voor het voortbestaan en operationeel zijn van uw bedrijf in kaart brengen. Dit noemt men een risicoanalyse. Een productieproces dat stil komt te liggen, brand, fraude, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers, reputatieschade: deze zaken kunnen allemaal enorme financiële consequenties hebben voor uw bedrijf. Met een risicoanalyse weet u hoe hoog de directe schade is van deze risico’s, maar ook wat de gevolgschade is als u bijvoorbeeld uw verplichtingen niet kunt komen.

Hoeveel risico wilt u nemen?

Deze risicoanalyse helpt u vervolgens slimme keuzes maken om uw bedrijf te beschermen. Per risico kunt u samen met uw adviseur de volgende checklist nalopen:

  • Is preventie mogelijk en welke maatregelen moet ik dan nemen?
  • Tot welk kostenniveau kan ik de risico's zelf dragen?
  • Welke risico's wil ik verzekeren?
  • Hoe ga ik de risico's en maatregelen monitoren?

Risicomanagement is een vitaal onderdeel van elke bedrijfsstrategie. Door de risico’s te kennen en te weten hoe u als bedrijf reageert als deze situaties zich voordoen, zorgt u voor continuïteit in uw bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor grote als voor kleine bedrijven. Risico’s bestaan op elk vlak. Uw adviseur van MZA helpt u graag deze risico’s managen.

Welke risico’s moet ik dan aan denken?

Er bestaat een heel arsenaal aan risico’s voor een onderneming. Van brand in uw bedrijfspand tot ziekteverzuim van uw werknemers. Maar ook opslag van goederen, cyberveiligheid en bestuurdersaansprakelijkheid. Grof genomen gaat het hier om alle bedrijfsrisico’s die al dan niet afgedekt kunnen worden door bedrijfsverzekeringen. In het geval van risicomanagement wordt hier een portfolio aan verzekeringen uit samengesteld die specifiek toegespitst zijn op uw bedrijf. Deze worden aangevuld met risico’s waar u zich vaak niet van bewust bent. Denk aan recessie, toenemende concurrentie of veranderingen in wet- en regelgeving die mogelijk van invloed kunnen worden op uw onderneming. Ook (gebrek aan) onderhoud aan installaties of apparatuur vormen op termijn een mogelijk bedrijfsrisico. Binnen risicomanagement worden ook deze verborgen of onderschatte risico’s meegenomen. Het allerbelangrijkste blijft uiteraard preventie. Het nemen van voorzorgsmaatregelen om risico’s te voorkomen is én blijft cruciaal voor iedere ondernemer.

Wilt u een risicoanalyse van uw onderneming laten maken?

Bent u zover dat u met risicomanagement aan de slag wilt? Of heeft u advies nodig of uw huidige verzekeringsportfolio nog aansluit bij uw bedrijfsvoering en de risico’s die u mogelijk loopt? Maak dan een afspraak met een zakelijk adviseur van MZA. Samen brengt u de risico’s voor uw onderneming in kaart en bepaalt u een plan om uw bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Risicomanagement

Wat is uw bedrijfssituatie: