Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Wist u dat een privéverzekering geen zakelijke risico’s vergoedt? Als u het zo leest is het logisch, toch? Uw privé afgesloten aansprakelijkheidsverzekering dekt dus ook niet de schade die u als ondernemer veroorzaakt bij een ander. Bijvoorbeeld als u bij een van uw klanten een duur kunstwerk omstoot. Of iets heel simpels als een kop koffie morsen over een toetsenbord. Snel gebeurd, maar kan wel tot schade bij uw klant leiden. Voor deze risico’s sluit u als ondernemer een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af.

Wat wordt vergoed door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw bedrijf bij claims van aansprakelijkheid voor schade aan andermans spullen, schade ontstaan door een gebrek in een product, letsel aan personen, gevolgschade en plotseling ontstane milieuschade door een incident. 

De verzekering dekt geen financiële schade door beroepsfouten. Denk hierbij aan een foutief advies of verkeerd aangeleverde cijfers. Hiervoor kunt u zich apart verzekeren middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Waarom een AVB afsluiten?

Wanneer u als ondernemer of een van uw medewerkers tijdens het werk schade veroorzaakt bij derden aan goederen, personen of andermans spullen is dit niet gedekt onder een privé aansprakelijkheidsverzekering. U kunt dan als bedrijf aansprakelijk gesteld worden voor de ontstane schade. Dit risico verzekert u met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u tegen schadeclaims wanneer u zakelijk schade veroorzaakt bij een ander of als iemand door uw schuld letsel oploopt.

Meer weten over: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geldt ook voor medewerkers of uitzendkrachten die voor uw bedrijf aan het werk zijn. De kosten van de schade worden vergoed onder uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel aangeduid met AVB (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven).

Waar moet u aan denken bij het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Zorg dat het verzekerde bedrag niet te laag is. Het vooraf afgesproken bedrag is ook het maximaal uit te keren bedrag bij schade. Een kleine actie kan al flink wat schade veroorzaken. Per verzekeraar verschillen de voorwaarden van de AVB nog wel eens. Neem dus altijd goed de voorwaarden door en bekijk de eventuele consequenties voor uw bedrijf. Heeft u een adviserend beroep of levert u berekeningen waarop klanten beslissingen nemen? Vergeet dan ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet.

Voor wie is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Voor elke ondernemer is het verstandig om een AVB af te sluiten. Ook als u als zzp-er actief bent. Een klein ongelukje kan best grote schade veroorzaken waar u als bedrijf voor aansprakelijk gesteld kunt worden. Zeker als zzp-er is het niet onvoorstelbaar dat u vaak bij klanten over de vloer komt en daar iets veroorzaakt. Wanneer u personeel in dienst heeft, loopt u als bedrijf ook risico. Dus ook in het MKB is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Een AVB afsluiten?

Wilt u samen met een adviseur kijken naar uw bedrijfsverzekeringen en u laten adviseren over de benodigde verzekeringen voor uw bedrijf? Neem dan vandaag nog contact op met een zakelijk adviseur van MZA in Volendam. Wij helpen u graag de bedrijfsrisico’s beperken.

De voordelen van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Veelgestelde vragen Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Wat is het verschil tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid?

Met beroepsaansprakelijkheid wordt bedoeld de aansprakelijkheid voor beroepsfouten in uw werk of het werk van uw werknemers. Van bedrijfsaansprakelijkheid is sprake als u of één van uw werknemers materiële schade ...

Zijn mijn werknemers ook gedekt wanneer zij schade bij een klant veroorzaken bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Ja, deze verzekering is niet alleen geldig voor u, maar ook voor uw werknemers en de uitzendkrachten die voor uw bedrijf aan het werk zijn. ...

Heb ik als ZZP'er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Ja, het is zeker verstandig om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten wanneer u als ZZP-er aan het werk gaat. Ook als ZZP-er zit een ongelukje ...

Zijn de beslissingen die ik heb genomen voor het afsluiten van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering meeverzekerd?

Nee, die zijn niet meeverzekerd. De dekking gaat in vanaf de dag dat u de verzekering heeft afgesloten. U beschermt uw bedrijf bij claims van ...