Ik werk met schadelijke stoffen in mijn bedrijfspand

Werkt u in uw bedrijfspand met schadelijke stoffen? Het is dan belangrijk om ervoor te zorgen dat u op de juiste manier verzekerd bent. Bij schade aan het milieu bijvoorbeeld door het gebruik van schadelijke schoonmaakmiddelen of bij het vrijkomen van asbest bent u verantwoordelijk voor de sanering wanneer er schade ontstaat. Ook wanneer u de schade niet zelf veroorzaakt heeft. Denk bijvoorbeeld aan een brand die buiten uw schuld om is ontstaan. Uw zakelijk adviseur van MZA helpt u graag de juiste verzekeringen afsluiten om uw bedrijf en medewerkers beter te beschermen.

Hoe kan ik mijn bedrijf beschermen?

Een ongeluk zit in een klein hoekje en het is heel vervelend wanneer uw bedrijf hoge kosten moet maken na het ontstaan van milieuschade. Zeker wanneer u in uw bedrijfspand werkzaam bent met schadelijke stoffen is het belangrijk om hier rekening mee te houden. Een milieuschadeverzekering dekt de kosten na het ontstaan van milieuschade. Maar ook wanneer u zelf niet werkt met schadelijke stoffen, maar er wel asbest in uw bedrijfspand wordt ontdekt, kan een milieuschadeverzekering u helpen met de kosten voor sanering.

Wat houdt een milieuschadeverzekering in?

Een milieuschadeverzekering wordt afgesloten op een adres. Dit is natuurlijk het adres van uw bedrijfslocatie waar wordt gewerkt met schadelijke stoffen. Uiteraard is het ook mogelijk om milieuschade te veroorzaken zonder dat u werkt met schadelijke stoffen, denk hierbij aan uw bedrijfspand waarin asbest verwerkt is. Bij een brand kunnen asbest deeltjes vrij komen die gesaneerd moeten worden. Met een milieuschadeverzekering bent u gedekt voor de saneringskosten, onderzoekskosten en bereddingskosten. Bereddingskosten zijn de kosten die u moet maken om de schade te verminderen of te voorkomen.

Schade die ontstaan is door het niet volgen van wetten en regels zijn niet verzekerd. Uiteraard bent u ook niet verzekerd voor verontreiniging die is ontstaan voordat de verzekering werd afgesloten en voor luchtverontreiniging.

Hoe kan ik een milieuschadeverzekering afsluiten?

De dekking van de milieuschadeverzekering verschilt per aanbieder. Wilt u weten of een milieuschadeverzekering nodig is voor uw onderneming en op welke wijze u daarmee verzekerd bent? Neem contact op met een van de adviseurs van MZA. Onze adviseurs kunnen u adviseren welke milieuschadeverzekering het beste aansluit op uw situatie.

Ik werk met schadelijke stoffen in mijn bedrijfspand